Moderna säkerhetssytem

För företag, fastighetsbolag,
bostadsföretag och bostadsrättsföreningar

Företag

Fastighetsbolag

Bostadsföretag

Bostadsrättsföreningar

iLOQ representerar en ny generation av låssystem!

Om en nyckel tappas bort måste inte låset bytas ut

Vi på Pignus är stolta förespråkare för iLOQ digitala låssystem och hjälper dig gärna med  hela processen då du vill byta ut dina mekaniska lås och nycklar till ett smart, elektroniskt, lättanvänt, säkert och digitalt låssystem.

Telefon: 019-58 28 00
Hemsida: www.pignus.nu