Kameraövervakning

Kameraövervakning är ett enkelt och effektivt sätt att kunna kontrollera vad som sker både i och utanför en fastighet.

Kameraövervakning

En kameraövervakad plats upplevs alltid som en säkrare och tryggare plats för både personal och besökare.

Kameraövervakning

Kameraövervakning kan avskräcka från brott samt minska skadegörelse och klotter.

Kameraövervakning

Kameraövervakning ger en ökad trygghet och säkerhet samt förebygger olaga intrång, stöld och snatteri.

Kameraövervakning

Kameraövervakning kan kontrollera in- och utpassering och underlätta identifiering vid brottsutredningar.

Kameraövervakning

Med rätt kameralösning går det att arbeta mer proaktivt och upptäcka risker i ett tidigt skede.

Kameraövervakning

Den förebyggande effekten av kameraövervakning är svår att mäta men man vet att brottslingar undviker kameraövervakade platser.

Kameraövervakning

En investering i kameraövervakning kan ofta kopplas direkt till en kostnadsbesparing.

iLOQ representerar en ny generation av låssystem!

Om en nyckel tappas bort måste inte låset bytas ut

Vi på Pignus är stolta förespråkare för iLOQ digitala låssystem och hjälper dig gärna med  hela processen då du vill byta ut dina mekaniska lås och nycklar till ett smart, elektroniskt, lättanvänt, säkert och digitalt låssystem.

Telefon: 019-58 28 00

Hemsida: www.pignus.nu